Tuottava Idea -kilpailu on hyvässä vauhdissa

Tuottava Idea

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Tuottava Idea -kilpailu käynnistyi jälleen 4.4.2014, ja kilpailuaika jatkuu 16.5.2014 asti. Tämän valtakunnallisen kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia ideoita jo 37. kerran. Kilpailun tarkoitus on lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle. Kilpailun suojelijana toimii Tero Ojanperä, Managing Partner and Co-founder, Vision+.

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja se pitää olla jo tuottavassa käytössä. Parhaat ideat palkitaan kolmessa eri sarjassa, jotka ovat Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja Palveluliiketoimintasarja.

Alueellista aktivointia

Vaikka Tuottava Idea -kilpailu järjestetään valtakunnallisena kilpailuna, Suomi on jaettu neljään kilpailualueeseen. Kilpailualueet noudattavat Suomen Nuorkauppakamarit ry:n aluejakoa. Paikallisilla nuorkauppakamareilla on iso merkitys kilpailun toteutuksessa. Kamarit osallistuvat kilpailuun varaamalla potentiaalisia ideoita, kontaktoimalla ehdokastahoja sekä laatimalla kilpailuhakemuksia yhteistyössä ehdokkaiden kanssa. Kamareiden vastuulla on myös paikallinen tiedottaminen kilpailusta. Osallistumalla kilpailuun nuorkauppakamarit paisi aktivoivat jäseniään myös luovat itselleen samalla arvokasta kontaktiverkostoa ja kasvattavat toiminnan tunnettuutta toimialueellaan.

Tuottava Idea -kilpailu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös eri kamareiden välisen yhteistyön rakentamiseksi. Kamareiden on mahdollista perustaa halutessaan paikallisia esiraateja yhteistyössä muiden alueen kamareiden kanssa. Mahdollisista esiraadeista kilpailuhakemukset etenevät neljän alueraadin käsiteltäväksi. Alueraadit, joihin kutsutaan alueen elinkeinoelämän vaikuttajia, valitsevat alueen voittajat sekä mahdolliset kunniamainintojen saajat alkukesästä 2014. Aluevoittajista tiedotetaan ja heidät palkitaan elokuussa 2014. Aluevoittajat ja muut aluekilpailussa erityisesti menestyneet ideat jatkavat tietään kansallisen raadin arvioitavaksi. Kansallinen raati kokoontuu syyskuussa 2014 ja voittajat palkitaan 27.11.2014 Kauppakamari Forumissa.

Kamarien tukena toimii Tuottava Idea -organisaatio, joka koostuu kansallisesta projektipäälliköstä sekä neljästä alueprojektipäälliköstä. Alueprojektipäälliköiden tehtävänä on pitää aktiivisesti yhteyttä oman alueensa nuorkauppakamareihin sekä kannustaa ja ohjata heitä kilpailuun osallistumisessa.

Vielä ehtii osallistua

Vuonna 2013 kansalliseksi voittajaksi selvisi Vivago Oy Vivago CARE 8001 -kellollaan ja vuonna 2012 HappyOrNot Oy asiakastyytyväisyysmittauslaitteellaan. Mitkä ideat niittävät kunniaa alueellisina voittajina vuonna 2014? Entä ketkä pokkaavat valtakunnallisen palkinnon? Osallistu 16.5.2014 mennessä!

– Ringa Masalin, Tuottava Idea 2014 alueprojektipäällikkö

Lisätietoja Tuottava Idea 2014 -kilpailusta:
Jani Sund
Kansallinen projektipäällikkö, Tuottava Idea -kilpailu 2014
puh. 040 583 9545, jani.sund@jci.fi 

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *