Oletko sinä alueemme tekijä vuonna 2016?

WeWantYouVuoden 2016 alue B:n avaintekijöiden valinnat tehdään lokakuussa Levillä. Oletko sinä yksi heistä?

Jotta saat aluevuodestasi parhaan hyödyn irti myös itsellesi, nyt on aika toimia ja aloittaa ennakkovalmistautuminen tehtävään. Vaalitoimikunnan kokeneet JC:t valmentavat kaikkia vaaliehdokkaita niin johtajana kasvamisen kuin työ- ja JC-uralla menestymisen tueksi.

Valmennus tähtää alueen johtoryhmiin sekä keskusliiton hallitukseen hakevien, tulevaisuuden tekijöiden valmiuksien kehittämiseen. Valmennus on kehitetty vaalilautakunnassa, joka on uusinut käytännössä koko menettelynsä vuonna 2014. Perinteiset valmistautumistehtävät on korvattu valmennuspolulla. Se sisältää lähi- ja ryhmävalmennusten ohella runsaasti henkilökohtaista mentorointia, coachausta ja etätehtäviä.

Valmennusohjelmaan voi ilmoittautua vaalilautakunnalle, vaikka ei olisi varma ehdokkuudestaan. Osallistuminen ei aluksi edellytä sitoutumista ehdokasasetteluun. Mitä aiemmin ilmoittaudut, sitä enemmän saat valmennuksesta.

Hyödynnä tilaisuus ja toimi nyt!

TalentPool

VIRAT JA TOIMENKUVAT

B-alueen johtoryhmän muodostaa neljä vaaleilla valittavaa (VP, RC, R-IND ja RIO) ja neljä aluejohtajan 2016 kutsumaa virkailijaa (R-AWARDS, RS, R-BUS JA R-INT). Tarkemmat tehtävänkuvaukset saat nykyiseltä viranhaltijalta, alue B:n vaalitoimikunnan pj:ltä Seija Komulaiselta seija.komulainen@fi.pwc.com, 050 5674565 tai aluejohtajalta Jarkko Salovaaralta, Kouvolan Nkk, 040 846 3218, jarkko.salovaara@jci.fi

Johtoryhmän virkoihin ainoastaan aluejohtajalla täytyy olla kamarin puheenjohtajakokemus. Muihin riittää soveltuva kokemus ja oman kamarin hallitusvirka.

Toimenkuvien kuvaukset:

Aluejohtaja (VP)

 • Kehittää, koordinoi ja johtaa aluejohtoryhmää sekä tukiyhdistystä
 • Huolehtii tiedonkulusta SNKK:n ja alueen välillä sekä osallistuu SNKK:n hallitustyöskentelyyn
 • Huolehtii SNKK:n strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta jäsenyhdistyksiin
 • Vastaa uusien jäsenyhdistyksien perustamismahdollisuuksien selvittämisestä ja perustamisesta
 • Vastaa alueyhteistyökumppanien hankinnasta ja muusta varainhankinnasta
 • Huolehtii siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen
 • Huolehtii sääntöjen, toimintaohjeiden ja alueen strategisen suunnitelman kehittämisestä
 • Valmistelee talousarvioehdotuksen ja valvoo sen noudattamista
 • Laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi sekä koostaa ja laatii yhdistyksen toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa
 • Avustaa asiantuntemuksellaan jäsenyhdistysten puheenjohtajia ja muita hallitusten jäseniä
 • Toimii seuraavana vuonna aluepalkintojen arvioijana ja osallistua palkitsemiseen
 • SNKK:n toimintaohjeen mukaiset tehtävät.

Aluekoordinaattori (RC)

 •  Toimii tarvittaessa aluejohtajan sijaisena ja alueen varapuheenjohtajana
 • Seuraa mahdollisten aluekohtaisten projektien toteutumista ja raportoi niistä aluejohtajalle
 • Vastaa yhteydenpidosta yrittäjäjärjestöihin sekä kauppakamareihin ja niiden osastoihin
 • Toimii Kauppakamariyhteistyötä hoitavien Nuorkauppakamarikiltojen puheenjohtajien yhteyshenkilönä
 • Tukee jäsenyhdistyksiä yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Osallistuu kansalliseen kamaritukitiimiin
 • Tehokkuusohjelman toteuttaminen ja tietojen kerääminen
 • Osallistuu aluejohtoryhmän kokouksiin ja alueen puheenjohtajakokouksiin
 • Suunnittelee ja toteuttaa DP-toimintaa vuoden aikana.

Alueviestintäpäällikkö (RIO)

 • Kokoaa ympärilleen tiedotustiimin ja johtaa sitä
 • Kokoaa yhteen alueen kamareiden tiedottajat eli LIO:t yhteiseen ryhmään
 • Vastaa alueen tiedotuksesta ja markkinoinnista kokonaisuudessaan (aluelehti-toteutus, Internet-sivut, sosiaalinen media, sähköpostitiedottaminen)
 • Vastaa aluetiedotuksen varainhankinnasta tavoitteiden mukaisesti
 • Osallistuu aluejohtoryhmän kokouksiin ja alueen puheenjohtajakokouksiin
 • Toimii alueen tietohallintopäällikön esimiehenä.

Aluekoulutuspäällikkö (R-IND)

 • Koordinoi alueen koulutustoimintaa, mm. aluekokousten järjestelyitä
 • Kokoaa yhteen alueen kamareiden koulutusvastaavat IND:t ja tapahtumavastaavat eli LOM:t yhteiseen ryhmään
 • Toimii alueen yhteyshenkilönä SNKK:n Koulutuspalveluihin
 • Järjestää alueen puhe- ja debattikilpailut yhteistyössä aluekokousjärjestäjien kanssa
 • Vastaa alueen hallitusakatemian ja kesäakatemian koulutussisällöistä
 • Muut mahdolliset koulutustoiminnasta vastaavan koulutusjohtajan osoittamat tehtävät
 • Osallistuu aluejohtoryhmän kokouksiin ja alueen puheenjohtajakokouksiin
 • Alueellisten tapahtumien järjestäjäkamareiden avustaminen ja toimiminen alueen yhteyshenkilönä
 • Vastaa alueen perinteiden vaalimisesta sopivissa tilaisuuksissa.

Aluepalkintopäällikkö (R-AWARDS)

 • Palkintotoiminnasta tiedottaminen ja palkintojen markkinointi
 • Aluepalkintokäsikirjan päivittäminen syksyn pj-kokoukseen
 • Alueen palkintokoulutusten toteuttaminen ja arvioinnin toteutus
 • Palkintogaalan koordinointi
 • Aluepalkintotuomarin ohjeistus ja valinta (yhdessä aluejohtoryhmän muiden jäsenten kanssa)
 • Muut mahdolliset kansallisen palkintotoiminnasta vastaavan osoittamat tehtävät.

R-AWARDS ei voi toimia IPP:nä samana vuonna, jottei synny tilannetta, että R-AWARDS vastaisi oman kamarinsa palkintohakemuksista. Lisäksi osana alueen johtoryhmää ovat aluesihteeri, aluemyyntipäällikkö, aluekansainvälisyyspäällikkö ja aluetapahtumapäällikkö. Nämä virat ovat kutsuvirkoja.

Aluesihteeri (RS)

 • Vastaa PJ-kokousten ja aluejohtoryhmän kokousten käytännön järjestelyistä
 • Laatii ja säilyttää puheenjohtajakokouksien sekä tukiyhdistyksen kokousten pöytäkirjat
 • Huolehtii siitä, että alueen tilaisuudet hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti
 • Huolehtii alueelle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista
 • Huolehtii ilmoituksista yhdistysrekisteriin
 • Toimii tukiyhdistyksen rahastonhoitajana
 • Hoitaa tukiyhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • Huolehtii tukiyhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • Perii tukiyhdistyksen jäsenmaksut
 • Toimittaa JCI pinssit kamareille
 • OnlineMatrikkeli haut ja ylläpito
 • Osallistuu aluejohtoryhmän kokouksiin ja alueen puheenjohtajakokouksiin.

Aluemyyntipäällikö (R-BUS)

 • Yhteistyökumppanihankinta aluejohtajan kanssa
 • Muu varainhankinta alueelle
 • Aluekokousten OpenForumien koordinointi (?)
 • Koordinoi alueyhteistyökumppanuuksien velvoitteiden täyttymistä
 • Osallistuu aluejohtoryhmän kokouksiin ja alueen puheenjohtajakokouksiin.

Aluekansainvälisyyspäällikkö (R-INT)

 • Kansainvälisten kokousten markkinointi omalla alueella aluetiedotteet mukaanlukien, vastuu aluekokousten ständistä ja open forum –esityksestä
 • Kokoaa yhteen alueen kamareiden INT/IPRO:t yhteiseen ryhmään
 • Kansainvälisistä vieraista huolehtiminen aluekokouksissa
 • Yhteydenpito alueen kamareihin kansainvälisistä asioista
 • Twinningin edistäminen ja alueelta löytyvien twinningsuhteiden koonti listaan
 • Kansainvälisyyden lisääminen alueella
 • Team Finlandian jäsen
 • Muut mahdolliset kansainvälisyyspäällikön osoittamat tehtävät.

B alueella on lisäksi valittu vuosittain tietohallintopäällikkö, Vientitykin alueprojektipäällikkö, sekä aluekehityspäällikkö. Päälliköiden tehtäväkuvista saat lisätietoa aluejohtajalta tai nykyisiltä viranhaltijoilta.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *