Suunta 2020

suunta2020

”Johtaja on rohkeasti etulinjassa tähystämässä eteenpäin ja horisonttiin mitä tuleman pitää ja selvittämässä onko joukko menossa oikeaan suuntaan ja onko turvallista mennä eteenpäin. Tämä johtaja jättää jälkeensä siltoja (= pysyviä aikaa kestäviä toimintatapoja), jotka eivät herkästi ”syty palamaan” ja joita pitkin on helpompi edetä. Toisaalta nämä sillat yhdistävät myös ihmisiä toisiinsa, jopa erilaisilta “mantereilta” olevia. Kuva symboloi myös modernia aikaa ja siis tämän päivän johtajuutta. Kuvassa näkyvä silta on yli kaksituhatta vuotta olemassa olleesta Nijmegenin kaupungista Hollannista.”

 ALUE B SUUNTAA VUOTEEN 2020

Kuvan teksti symboloi Suomen nuorkauppakamarien alue B:n pitkän tähtäimen suunnitelman Suunta B 2020:n ydinajatusta. Eli johtajuutta sekä oikeita strategisia päämääriä ja niiden toteuttamiseksi oikean suunnan hakemista aluetoiminnalle, joka kestää aikaa. Suunnitelma määrittelee aluetoiminnan arvopohjaa, tarkoitusta (missio), tahtotilan vuodelle 2020 (visio) ja miten kehittämällä tavoitetilaan voidaan päästä. Suunta B täydentää Suomen Nuorkauppakamareiden ja sen paikallisyhdistysten strategioita alueen B osalta.

 Miksi? Suunnitelman perusteita ovat kamareiden saamat selkeät hyödyt toimintaansa, kamarifiiliksen ja alueidentiteetin nostaminen ja toimia kamareiden tulevan vuosisuunnittelun tukena.  Muita alueen yhteisinä innostavia päämääriä ovat yhdessä tekemisessä on voimaa –ajatus sekä nuorkauppakamaritoiminnan laatu ja uudistuvuus sekä tekemisen ilo.

 Alueen tahtotila vuoteen 2020 on:

Vuonna 2020 ulkoisiin mahdollisuuksiin  tarttuminen ja tekemisen ilo ohjaavat toimintaamme ja olemme Suomen paras alue alueyhteistyön tekemisessä.

Suuntaviivat on valittu tämän hetken ”maailmantilanteessa” ja vuodet kehittämispainotuksineen on teemoitettu. Vuosien mittaan voi olla tarpeen muuttaa vuositeemoja, tavoitteita ja mittareita kuitenkin ydinajatukset pitäen kirkkaana mielessä. Tehty suunnitelma ei ole valmis, eikä pidäkään, vaan päämäärät ja toteutus hakevat muotonsa vuorovaikutuksessa alueen jäsenistön kesken, kamareiden sisällä ja yhteistyössä aluetiimin kanssa.

SUUNTA-B-2020Lohkot

 Suunta B:n esittelydokumentin voit ladata tästä: SUUNTA B 2020_alue B pts

 Lisätietoja: aluejohtajat 2016 Ari Pöyhönen ja 2015 Jarkko Salovaara.