Kärki 13 -koulutussarja

Nuorkauppakamarissa järjestetään vuosittain useita koulutuksia, jotka ovat avoimia jäsenistölle. Koulutuksia on tarjolla kamaritasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Alue B:n Kärki 13 -koulutussarja on avoin kaikille alueen paikalliskamareiden jäsenille sekä alueen kamareiden yhteistyökumppaneille sopimuksen mukaan. Koulutussarja toteutetaan yhteistyössä alueen kamareiden ja aluetiimin kanssa. Koulutussarja avataan myös kansallisesti jäsenistölle.

B-alue

Kärki 13 -koulutussarja mahdollistaa niin kamareiden kuin alueenkin kumppaneille koulutuspuheenvuoroja, avauspuheenvuoroja sekä osallistumisoikeuksia riippuen kumppanin yhteistyösopimuksesta. Koulutukset järjestetään joko hybridinä tai täysin etänä, joten kumppaneilla sekä kamarilaisilla on mahdollisuus osallistua paikkariippumattomasti koulutukseen. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös muista kuin alueen omista kamareista, joten tämä koulutussarja tavoittaa jäsenistöä lähes 70 eri kamarista ympäri Suomen.

Kestävä tulevaisuus

Vuoden 2022 koulutusten teemana on kestävä tulevaisuus ja koulutukset käsittelevät aiheita tästä viitekehyksestä. Yksittäisten koulutusten aiheet tarkentuvat myöhemmin.

Kaikki Kärki 13 -koulutussarjan koulutukset löytyvät alue B:n tapahtumakalenterista sekä Kärki 13 -facebook sivulta.

Mukaan koulutukseen?

Mikäli haluat olla mukana koulutussarjassa, ota yhteyttä alueen R-INDiin, eli koulutuspäällikköön, Ninni Niemeen ninni.niemi@jci.fi

Koulutussarjan kumppanuuksia hoitaa myös aluemyyntipäällikkö R-BUS Susanna Issakainen, susanna.issakainen@jci.fi, p. 045 316 3103

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Alue B:n Kärki13 koulutussarja
Rekisterinpitäjä: Alue b, Suomen Nuorkauppakamari ry
Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus

Rekisteröidyt ja henkilötiedot: Kärki13 koulutussarjan osallistujat. Osallistujista tallennetaan kaikki ilmoittautumisajan tiedot, jotka hän on syöttänyt rekisteröitymisen yhteydessä (katso rekisteröintilomake).

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot: Kaikkien osallistujien tietoja tallennetaan Lyyti-järjestelmään, annetaan järjestäjätiimille ja Opintokeskus Sivikselle. Tietoja voidaan luovuttaa SNKK:n käyttöön.

Tietojen poistamisen määräajat: Osallistujalistaa säilytetään koulutussarjan päättymisen jälkeen tapahtuman raportointia varten. Tiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua koulutussarjan päättymisen jälkeen.

Tietojen suojaus: Tietoja säilytetään Suomen Nuorkauppakamarien alue B:n Lyyti-tilillä, johon on pääsy ainoastaan aluesihteerillä. Lyyti-järjestelmässä kerättyihin tietoihin on pääsy rajatusti muulla järjestelytiimillä online-raporttien kautta.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista Tietosuojavaltuutetulle. Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta koulutussarjaan osallistuminen edellyttää tietojen antamista.

Lisätietoa:
Opintokeskus Sivis: SNKK on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Opintokeskus Sivis toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta ja SNKK:n koulutustoiminta saa myös tätä tukea. Koulutuksiin osallistujista toimitetaan Sivikselle seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli ja sähköpostiosoite (yli kuuden tunnin koulutuksista). Lisätietoa Siviksen toiminnasta ja tietojen käytöstä saat kansalliselta koulutuspäälliköltä tai Siviksen verkkosivuilta. .