Mikä on Nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari (ruotsiksi juniorhandelskammare) on kansainvälinen, alle 40-vuotiaiden, aktiivisten, itsensä ja yhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneiden nuorten aikuisten harrastus. Nuorkauppakamari, eli Junior Chamber International (JCI), on kansainvälistä toimintaa, joka toimii sadassa eri maassa.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957, ja tällä hetkellä Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 2500. Yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

Nuorkauppakamarilaisuus

Nuorkauppakamarilaisuus on kokeilukulttuuria, yhteisöllisyyttä ja johtajuuden kehittämistä. Haluamme tehdä positiivista muutosta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjaten. Nuorkauppakamarilainen kouluttautuu, kehittää työelämätaitojaan, verkostoituu ja on yhteisönsä aktiivinen vaikuttaja.

Mikä on alue B?

Suomen Nuorkauppakamarit on jaettu neljään eri alueeseen; A, B, C ja D, joista alue B on pienin. Se ulottuu pienin Mäntsälästä, Lahden ja Kouvolan kautta aina Pieksämäelle, Mikkeliin ja Lappeenrantaan saakka. Alueella B on yhteensä 13 paikallisyhdistystä eli kamaria.

Mitä nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa?

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-, Aasia-, Amerikka-) ja maailmankattaviin kokouksiin (Maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 osallistujaa ja Suomestakin satoja.

Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumista.

Kehittyä johtajana

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Nuorkauppakamarin ideana on “One year to lead”, eli luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden.

Turvallisessa ympäristössä on mahdollisuus kasvattaa omaa johtajuutta, sillä joka vuosi menemällä ylöspäin, tai kokeillaan uutta. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa, joten tätä kautta pääsee harjoittelemaan arvokkaita työelämätaitoja käytännössä.

Koulutusta edullisesti

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

Kontaktiverkostoja

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

Mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöösi

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. TOYP Suomi, Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea,  jne.

Kannustusta yrittäjyyteen

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.